STARTSIDEN PRODUKTER BRUKTMARKED NYHETER MESSE REFERANSER KONTAKT

Veiskrape

Les mer på vår svenske side: link
Les PDF om CW-sprederen: link

Demobilde

Våre veiskraper er laget for å gjøre det enkelt for deg å holde dine grusveier i tipp topp stand ved hjelp av ditt eksisterende maskineri. Uansett om du kun har en liten gårdsvei m.m. eller om du tar på deg oppdrag har vi enkle og driftssikre løsninger tilpasset ditt behov og utstyr. Som med alt utstyr fra Vreten kommer sikker og effektiv drift først. Derfor legger vi stor vekt på at utstyret ditt virker slik du forventer at det skal virke og at betjeningen og bruken av utstyret er gjennomtenkt. Våre veiskraper tilfredsstiller de strenge nordiske kvalitetskravene som du og myndighetene stiller til slikt utstyr nettopp for at du skal kunne være trygg på at det virker lenge, også når du har behov for å ta i litt ekstra.

Lang ramme.

Den Nordiske vinteren herjer med våre grusveier på en helt spesiell måte. For effektivt å kunne rette på dette må veiskrapen justere ujevnhetene i flere omganger uten å høvle kjørelaget ut i grøfta. Samarbeidet med våre Nordiske kunder har gjort at vi i dag kan produsere lange skraper som planerer nordiske telehiv på en unik måte.

Velutprøvde skjærvinkler.

For at massene ikke skal havne i grøfta og for at prosessen bakover i skrapen skal fungere både på rett og svingete vei kreves det en tilpassning av skjærevinklene både vertikalt og horisontalt: En tilpassning vi har gjort gjennom lang erfaring med å produsere skraper til Nordiske grusveier

Jevner ut hull og vaskebrett.

Nordiske grusveier er som regel en historisk utvikling i fra krøtterstier, via hestevogner til dagens bilveier. Men fundamentene i dem er ofte ikke annet enn tilkjørt grus ovenpå et mykt underlag. Og det er ingenting som tyder på at vi kan forvente at disse grusveiene får et skikkelig bærelag. Derfor må vi også i fremtiden belage oss på å reparere på grusveier hvor de underste massene i varierende grad forsvinner. Den effektive måten å gjøre dette på er med skraper som bære med seg nok overskuddsmasse til å jevne ut for det som er blitt borte uten å bli for tung eller å gå tom for utjevningsmasse. Dette er egenskaper som krever at brukererfaring over lang tid bygges inn i skrapene. Det er nettopp det som er gjort i våre skraper som er tilpasset det Nordiske klimaet. Og fordi det finnes så mange forskjellige standarder med forskjellige ansvarlige eiere har vi utviklet forskjellige skraper helt i fra enkle festet i trepumkten til kompliserte løsninger som kan tilleggsmonteres på din eksisterende hjullaster.

Hydraulisk regulering av hjul på de 3- og 4 brannede.

De ujevne og kuperte Nordiske veien krever helt spesielle justeringsmuligheter på hjulene for å kunne gi en godt skrapet vei. Når skrapene blir så lange må det en dynamisk regulering til for å sikre effektiv massebruk og tiljevning. Vi har gjennom årene lært oss hva som kreves for at våre skraper skal fungere som forventet på nordiske veier.

De største skrapene har ekstra høye skjær med vinklet overkant.

Store veiskraper er en betydelig investering. For å gjøre det lettere for deg å anvende redskapet til flere formål har vi laget skjærene med vinklet overkant for at skrapene skal kunne brukes til å forflytte store mengder grus på en effektiv og nøyaktig måte.

Utstyr fra Vreten har god annenhåndsverdi slik at du ikke er låst dersom ditt behov skulle utvikle seg mot større og tyngre oppgaver. Siden dette er den vanlige veien i Norden har vi tatt konsekvensen av dette og kan tilby deg kvalitetsløsninger helt fra enkle akterskjær til komplette motorskrapeløsninger du kan bruke på din eksisterende traktor eller hjullaster.

Når sikkerheten er med fra helt fra utformingen av produktet blir enkel og ryddig betjening, tilstrekkelig styrke samt kraft og holdbarhet bygget inn i våre nyskapende og effektiviserende løsninger. I tillegg produseres alle våre produkter i Norden, godt innenfor de strenge nordiske produksjonskrav av kompetente medarbeidere i alle ledd. Dette gir deg en ekstra sikkerhet samtidig som det gir kort vei uten kulturelle hindringer dersom det mot normalt skulle være ett eller annet som kan gjøres bedre eller du gjør erfaringer som kan forbedre våre produkter ytterligere. Denne tankegangen har gjort at vi også produsere alt tilbehøret du trenger og at vi har evne til å høre på deg dersom nye behov skulle dukke opp.

Om du klikker på bildene på denne siden kommer det opp nærmere tekniske detaljer om produktet.

Ønsker du å kjøpe et produkt eller trenger å snakke med en selger er det bare å sende en e-post til oss med navn, bosted og telefonnummer så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.