Palax Mega

Stokkestativ med 4 stk. 4 meter lange kraftige bjelker med kedjedrift (kan kjøre både framover og bakover) som har stegmater med stokker som sorterer ut en stokk om gangen som er synkronisert med innmatingsbåndet. Volum ca. 10–12 kubik. Kan kobles til KS45, C900 og C1000

Få et tilbud
Spesifikasjoner Palax Midi

Teknisk data

Standard Ikke standard Tillvalg

Kapasitet
Volum 12 m3
Drift
Kjededrift
'