STARTSIDEN PRODUKTER BRUKTMARKED NYHETER MESSE REFERANSER KONTAKT

Palax Power 70 & 70S med sagblad

Palax Power 70 og 70s er markedets raskeste vedmaskiner med overliggende hardmetallblad

Forskjeller mellom modellene Palax Power 70 og 70s

Maskinenes utrustning skiller seg etter brukshensikten. Modellen Power 70 er nærmest beregnet for gårdsbruk og mindre entreprenører, mens modellen Power 70s er beregnet for kontinuerlig profesjonelt bruk. Et felles trekk for begge maskinene er rammens basiskonstruksjon, det høye sikkerhetsnivået, kløyvekapasiteten, kappekapasiteten med hardmetallblad, manøverspakene med kulelager samt kapasitet til å produsere nøye kappet ved av høy kvalitet.

Manøverorgan for Power 70s

Kappbladet og matertransportøren styres med en letthåndterlig joystick-ventil. Kløyveeggens høyde reguleres hydraulisk. Kløyvesylinderens hastighet bestemmes av den automatiske hurtigventilen, som er standardutrustning. Kraftoverføringen er utstyrt med et vinkelveksel med stamme av støpejern og automatisk kileremspenning. Maskinen har hurtigkoblinger for de hydrauliske slangene for manøvrering av et eksternt stokkløftebord.

Manøvreringsorgan for Power 70

Kappbladets og innmatingstransportørens bevegelser manøvreres med en letthåndterlig multifunksjonsspak hvis bevegelsesbaner er nøyaktige takket være kulelager. Hydraulisk høydeinnstilling av kløyveeggen og automatisk hurtigventil er tilgjengelige som tilvalg. Kraftoverføringen er utstyrt med en vinkelveksler med aluminiumstamme og automatisk kilremsspenning.

Palax Power 70

Palax Power 70S

Teknisk data

Standard Tilvalg

TR (Traktor) TR / SM (Trakto / Strøm)
Hydraulikk
Kløyvesylinder 5,6 tonn
Kapasitet
Kløyvehastighet 4,5/3 sek 4,5/3 sek
Treets kapplengde 25-60 cm 25-60 cm
Treets største diameter 25 cm 25 cm
Teknikk
Hardmetallblad 700 mm
Kløyveegg 2/4
Kløyveegg 2/6
Høyderegulering for kløyveeggen 2/4
Transportører
Hydraulisk vedtransportør 4,3m med vinsj
Mål og vekt i transportposisjon inkl. transportør
Bredde (mm) 2650 2650
Høyde (mm) 2400 2400
Vekt 840 kg 930 kg